Podczas ISCON odbędą się 2 konferencje, które wymagają rejestracji.

Program merytoryczny konferencji ISCON powstaje pod kierunkiem Rady Programowej ISCON 2020 złożonej z uznanych ekspertów rynkowych.

Mirek Mirkowski

pakowania.pl

Mirek Mirkowski

pakowania.pl

Mirek Mirkowski

pakowania.pl

Mirek Mirkowski

pakowania.pl

Mirek Mirkowski

pakowania.pl

Mirek Mirkowski

pakowania.pl

Konferencja MeetingCommunicationCollaboration Trends

Pierwsza edycja konferencji adresowanej dla rynku nowoczesnych przestrzeni biurowych, miejsc spotkań, sal konferencyjnych, video konferencji, komunikacji oraz pracy zespołowej tzw collaboration. Zapraszamy do rejestracji. Więcej informacji: mcctrends.pl

Konferencja DigitalSignage Trends

VI edycja konferencji dedykowanej szerokiej branży komunikacji cyfrowej, zarówno tzw Corporate Signage jak i Retail Signage. Systemy te znajdują również zastosowanie w hotelach, muzeach, kinach, poczekalniach, transporcie i wielu winy miejscach. Zapraszamy do rejestracji. Więcej informacji: digitalsignagetrends.pl

Harmonogram konferencji


10:00 – 12:30 | Konferencja Digital Signage Trends
10:00 – 12:30 | Konferencja Meeting, Communication, Collaboration Trends
10:00 – 12:30 | Szkolenia Pro4Pro