Program Hosted Buyers

Networking to ważna część ISCON, dlatego każdy z uczestników dostanie dostęp do platformy Hosted Buyers umożliwiającej aranżowanie spotkań 1:1 w specjalnie wydzielonej do tego strefie.

Innowacyjna formuła targowa umożliwiająca łatwe nawiązywanie kontaktów pomiędzy klientami końcowymi, użytkownikami systemów, projektantami, wystawcami, integratorami, producentami oraz prelegentami. Nasz program jest kompleksowo zaprojektowany, aby zapewnić wyjątkowe i owocne wrażenia z wydarzeń. Spotkaj się z osobami, które są dla Ciebie interesujące twarzą w twarz.

Postaw na Networking i zaplanuj swoje spotkania na ISCON już dziś!

Spotkania b2b

Networking space

Katalog wystawców

Formularz rejestracji

Ten formularz jest bezpieczny

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.